Elektrociepłownia zasilana paliwem RDF

Gospodarka obiegu zamkniętego

Nowoczesne i bezpieczne metody pozwalają odzyskać energię z odpadów, których nie da się już inaczej przetworzyć

Instalacje termicznego przekształcania odpadów

Są przyjazne środowisku, bazują na nowoczesnych technologiach i zmniejszają koszt zagospodarowania odpadów

Korzyści budowy ITPO

Lepsza ochrona środowiska, większa konkurencyjność i pewność zatrudnienia, nadwyżka ciepła dla mieszkańców

Ekovolt

Nowoczesna instalacja termicznego przekształcania odpadów zlokalizowana na terenie przemysłowym w Ociążu w gminie Nowe Skalmierzyce. Planowana inwestycja pozwoli na odzysk ciepła i energii z nierecyklingowanej frakcji pre-RDF i przyniesie liczne korzyści dla środowiska, regionu i jego mieszkańców – dowiedz się jakie.

Wyzwanie gospodarki odpadami komunalnymi

Rosnące ceny odbioru odpadów komunalnych i ich przetworzenia, coraz większy problem z zagospodarowaniem nienadającej się do recyklingu frakcji RDF i rosnąca ilość pożarów składowisk – to tylko niektóre z problemów, z jakimi borykają się polskie miasta i ich mieszkańcy. Rozwiązaniem na te problemy są instalacje termicznego przekształcania odpadów (ITPO). Tych jednak jest w Polsce jedynie 8, a na terenie Wielkopolski tyko 2, przez co skuteczne domknięcie gospodarki odpadowej zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym jest niemożliwe.

Gospodarka obiegu zamkniętego

Filozofia gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) jest koncepcją opartą na modelu pętli, która zakłada, że wartość materiałów i produktów na każdym etapie ich tworzenia jest utrzymywana tak długo, jak to możliwe, a ilość zużytych zasobów i wytwarzanych odpadów jest ograniczona do minimum. Jeśli jednak powstaną, to stają się one zasobem – surowcem do ponownego wykorzystania lub jeżeli jest to już nie możliwe to powinny zostać termicznie przekształcone w celu odzyskania energii. Gospodarka obiegu zamkniętego wyparła obowiązującą do niedawna gospodarkę liniową bazującą na ciągłym wzroście i powiększającym się zużyciu surowców oraz wolumenu odpadów. W skrócie, opierała się na zasadzie produkuj coraz więcej, zużywaj coraz więcej i wyrzucaj na śmietnik coraz więcej.

Instalacje termicznego przekształcania odpadów

Instalacje termicznego przekształcania odpadów zaczęły masowo powstawać już w latach 70-tych. Obecnie działa ich na świecie blisko 2,5 tysiąca Rekordzistą w tym zakresie jest Japonia, pracuje tam ponad 1 200 takich instalacji różnej wielkości. W samym Tokio czy Nagasaki jest ich po kilkanaście. W Europie znajduje się około 500 ITPO, w tym tylko 8 w Polsce. Kraje wysokorozwinięte, które szczególną wagę przykładają do dbałości o środowisko naturalne tj. Norwegia, Dania, Szwecja czy Szwajcaria, przekształcają termicznie ponad 50% swoich odpadów. W tych krajach składowanie odpadów zostało praktycznie wyeliminowane.

Dowiedz się więcej o instalacjach termicznego przekształcania odpadów i proekologicznej gospodarce obiegu zamkniętego

Masz pytanie, na które nie znalazłeś odpowiedzi?

Zachęcamy do odwiedzenia sekcji najczęściej zadawanych pytań